Porady

W NASZYM BIURZE WYPEŁNIAMY WSZYSTKIE DOKUMENTY POTRZEBNE DO POCHÓWKU ORAZ OTRZYMANIA ZASIŁKU POGRZEBOWEGO

 

W przypadku gdy zgon nastąpił w domu.

1 – Dzwonimy po pogotowie lub lekarza.
Lekarz wypisuje Kartę Informacyjną stwierdzającą zgon.

2 – Udajemy się do Przychodni Rejonowej (gdzie osoba zmarła się leczyła) po Kartę Statystyczną.
Do wydania Karty potrzebne są następujące dokumenty:
Karta Informacyjna wystawiona przez Pogotowie lub Lekarza, Dowód Osobisty osoby zmarłej.

3 – Udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego po Akt Zgonu. (w miejscowości, gdzie nastąpił zgon)
Do wydania tego Aktu potrzebne są następujące dokumenty:
Karta Statystyczna wystawiona przez Przychodnię Rejonową,
Dowód Osobisty osoby zmarłej.

 

W przypadku gdy zgon nastąpił w szpitalu:

1 – Udajemy się po odbiór Karty Statystycznej stwierdzającej zgon.
Do wydania Karty potrzebne są następujące dokumenty:
Dowód Osobisty osoby zmarłej.

2 – Udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego po Akt Zgonu. (w miejscowości, gdzie nastąpił zgon)
Do wydania tego Aktu potrzebne są następujące dokumenty:
Karta Statystyczna wystawiona przez Przychodnię Rejonową,
Dowód Osobisty osoby zmarłej.

 

W przypadku zgonu tragicznego:

1 – Dzwonimy po Pogotowie.
Pogotowie (jeśli stwierdza taką konieczność, wzywa Policję).

2 – Udajemy się do Prokuratury.
Tam wydawana jest zgoda na pochowanie zwłok (bez sekcji sądowej lub po sekcji zwłok).
W Prokuraturze powinniśmy również otrzymać:
Zaświadczenie zaadresowane do Przychodni w celu odbioru Karty Statystycznej.
Zaświadczenie zaadresowane do USC w celu odbioru Aktu Zgonu.

3 – Udajemy się do Przychodni Rejonowej (gdzie osoba zmarła się leczyła) po Kartę Statystyczną.
Do wydania Karty potrzebne są następujące dokumenty:
Karta Informacyjna wystawiona przez Pogotowie lub Lekarza,
Dowód Osobisty osoby zmarłej.

4 – Udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego (w miejscowości, gdzie nastąpił zgon) po Akt Zgonu.
Do wydania Aktu Zgonu potrzebne są następujące dokumenty:
Zaświadczenie z Prokuratury przeznaczone do USC,
Karta Statystyczna wystawiona przez Przychodnię Rejonową,
Dowód Osobisty osoby zmarłej.

 

W przypadku kremacji.

Do wydania tego Aktu potrzebne są następujące dokumenty:
Akt Zgonu
ZEZWOLENIE NA KREMACJĘ.